Hvis du besøger Videnscenter for Håndværk – Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri, vil du kunne spotte en Robot At Work (RAW) robotplatform i en af de to mobile teknologicentre (MTC’er). Vi er stolte af, at Videnscentret har valgt en RAW, og at RAW skal være med til at skabe værdi og læring for landets erhvervsskolelever.


Videnscentret har base på Learnmark Horsens, og sammen med to samarbejdsskoler, Roskilde Tekniske Skole og Den jydske Haandværkerskole, driver de videnscentret.


Med grundtanken om at eleverne ikke skal komme til videnscentret, men at videnscentret skal komme til eleverne, består videnscentret primært af to mobile teknologicentre (MTC’er). Disse to teknologicentre er helt basalt specialbyggede containere på hjul, som uafhængigt af hinanden kan køre rundt til landets erhvervsskoler og deres elever. Det giver enorm fleksibilitet til landets erhvervsskoler, som kan booke teknologicentrene og inkorporere dem i deres undervisning. Der er plads til en klasse i hver MTC’er ad gangen, og gennem undervisningsforløbene er hensigten, at eleverne lære at tænke på tværs af håndværk for at sikre bæredygtighed og klimarenovering inden for alle aspekter af byggeri.


Videnscentrets formål er ”at opbygge og formidle ekspertviden til erhvervsskolerne med den nyeste teknologi der hører til området”1. De to MTC’er har hvert deres fokus; den ene er fokuseret på byggeri og bolig, mens den anden er fokuseret på industri og teknologi. Den sidstnævnte indeholder blandt andet robotteknologi, og det er her, Robot at Work kommer ind i billedet. Robot at Work er ny og stadigvæk forholdsvist ukendt robotteknologi indenfor byggebranchen, og med den store fleksibilitet og alsidighed i robottens opbygning, er der stort potentiale indenfor byggebranchen.

Til venstre: En af videnscentrets mobile teknologicentre. Til højre: RAW-robotplatform.


Med idéen om at landets erhvervsskoleelever blandt andet kan lære om den nyeste teknologi på en række områder, passer RAW perfekt ind med dens fokus på byggebranchen. Her hos Robot at Work vil vi gerne være med til at understøtte fremtidens arbejdskrav indenfor byggeriet, og derfor er stolte af, at RAW er blevet valgt af videnscentret.


Med RAW hos videnscentrets MTC’er, kan vi være med til at inspirere og opfordre uddannelsessektoren til nytænkning i byggeindustrien, da kendskabet til RAW og dens mange anvendelsesmuligheder samt fordele for medarbejderne i byggebranchen vil blive udbredt.


Samtidig indgår vi i samarbejde, videndeling og netværk med videnscentret, som har forbindelser til både erhvervsskoler, grundskoler, videregående uddannelser, virksomheder og brancher. Det er en kæmpe fordel at være en del af et så stort netværk, da det betyder, at vi også i fremtiden kan blive ved med lære og udvikle vores robotplatform efter markedets tendenser og behov.

Flere billeder af RAW-platformen hos videnscentret.


1.https://videnscenterportalen.dk/hbkb/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Folder_videnscenterbyggeri_om-os_10.04.18.pdf.